Generelle vilkår og betingelser

til aftaler i webshoppen


De generelle vilkår og betingelser fra: 02/01/2023

I. Generelle vilkår for alle aftaler
II. Yderligere vilkår for "Premium Delivery
III. Yderligere vilkår for "Abonnement" aftaler


Præambel

De følgende generelle vilkår og betingelser regulerer kontraktforholdet mellem CP Denmark A/S, herefter CP ”Coffee Perfect” og kunden. De er gældende for alle aftaler som er indgået via CP’s webshop. For alle aftaler gælder de almindelige bestemmelser fra afsnit I. De respektive tillægsbestemmelser gælder for de særlige aftaler, især abonnementsaftalerne.


I. Generelle vilkår for alle aftaler

1. Anvendelsesområde
(1) De generelle vilkår og betingelser gælder for vores webshop på vores egen hjemmeside. De er rettet mod virksomheder, som har et samhandel med os.
(2) Vores generelle vilkår og betingelser gælder udelukkende for vores kontrakt. Andre betingelser bliver ikke en del af kontrakten, selvom vi ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod dem her på dokumentet.


Indgåelse af kontrakter, Definitioner
(1) Præsentationen af vores produkter på hjemmesiden repræsenterer en uforpligtende opfordring til kunden om, at afgive en ordre og dermed et tilbud om at indgå en købskontrakt eller et abonnement ordning.
(2) Kunden afgiver et tilbud om at indgå en købskontrakt eller et abonnement ordning, ved at trykke på knappen ”bestil med betalingspligt” i slutningen af bestillingsprocessen.
(3) Bekræftelse på modtagelsen af ordren følger umiddelbart efter, at ordren er afsendt og repræsenterer endnu ikke et endeligt accept af kontrakten. Vi kan acceptere kundens ordre ved at sende en ”Accept på ordrebekræftelse” på e ¬-mail eller ved at levere varen indenfor fem arbejdsdage.
(4) Kunden har til enhver tid under bestillingsprocessen mulighed for at rette evt. indtastningsfejl. Inden den endelige ordre afgives, vises alle poster tydeligt på skærmen og der er mulighed for endnu engang og kunne ændre i bestillingen, før den bindende bekræftelse.
(5) Abonnementer i henhold til denne ”generelle vilkår og betingelsesaftaler” er aftaler indgået mellem kunden og CP, hvorfra CP forsyner kunden med varer såsom produkter til fremstilling af varme drikkelser og andre varer.


3. Kontraktpartnerens identitet
Kontrakten indgås med CP Denmark A/S.
CP Denmark A/S
Birk Centerpark 40
7400 Herning

Tlf.: +45 78 79 31 08
E-mail: info@coffee-perfect.dk
Internet: www.coffee­perfect.dk
Administrerende direktør:
Dr. Heiko Kroll
CVR nummer: 39 00 16 59

4. Opbevaring af ordredata
Data vedrørende købshistorik for alle kunder gemmes og kan til enhver tid hentes frem og udskrives fra hjemmesiden under overskriften "Min konto" via knappen "Ordre historik".

5. Leveringsforsinkelser
Enhver skade forårsaget af forsinkelser, der måtte gøres gældende, er begrænset til 5% af leveringsværdien. Hvis leveringsforsinkelsen skyldes groft uagsomhed, kan andet være gjort gældende.

6. Priser og forsendelsesomkostninger
(1) Vores priser er oplyst i danske kroner (DKK).
(2) Forsendelsesomkostningerne afhænger af ordreværdien. Oversigten over de aktuelt gældende fragtomkostninger kan ses på produktsiden via linket "plus fragtomkostninger". Fragtomkostningerne vises også i indkøbskurven.

7. Betaling, modregning, tilbageholdelsesret for købsaftaler
(1) Betaling kan ske i henhold til følgende bestemmelser ved "køb på konto", direkte debitering eller forudbetaling.
(2) Ved "køb pr. konto", vil det beløb, der skal betales, blive opkrævet efter modtagelse af den forfaldne faktura. Fakturering sker ved levering af varerne.
(3) Betaling ved direkte debitering er kun mulig, hvis vi allerede har fået en aktiv leverandørservice aftale ¬med klienten. Hvis dette ikke er tilfældet, kan kunden kontakte os separat.
(4) Ved forudbetaling forfalder betaling efter modtagelse af faktura; leveringen af varerne sker efter modtagelse af betaling.
(5) Kunden er kun berettiget til modregning, såfremt modkravene er lovligt fastslået eller er ubestridte.
(6) Kunden er kun berettiget til tilbageholdelse, hvis modkravene stammer fra samme kontraktforhold og er lovligt etableret eller er ubestridte.

8. Betaling, modregning, tilbageholdelsesret for abonnementer
(1) Betaling sker a conto. Fakturering sker ved levering af varerne
(2) Betaling ved direkte debitering er kun muligt, hvis vi forvejen har en aktiv leverandørservice aftale med klienten. Hvis dette ikke er tilfældet, kan kunden kontakte os separat.
(3) Kunden er kun berettiget til at modregne, hvis modkravene er lovligt fastslået eller er ubestridte.
(4) Kunden er kun berettiget til tilbageholdelse, såfremt modkravene udspringer af samme kontraktforhold og er lovligt fastslået eller er ubestridte.

9. Risiko for tab
Levering "fra lager" er gældende.

10. Ejendomsforbehold
Indtil leveringen er betalingen er sket, forbliver de leverede produkter CP’s ejendom.

11. Garanti
(1) I tilfælde af en mangel eller defekt gælder lovens bestemmelser på området, såfremt der ikke følger begrænsninger af følgende tiltag:
(2) I tilfælde af en mangel har vi ret til at vælge typen af udbedrelse.
(3) Garantiperioden er et (1) år.
(4) Ved et defekt er denne §11 fra de generelle vilkår og betingelser gældende for erstatningskrav af en defekt.

12. Ansvar
(1) Vi er ansvarlige i det omfang, vores juridiske repræsentanter eller stedfortrædere kan blive anklaget for forsættelig eller groft uagtsom adfærd. Ansvar for mindre uagtsomhed foreligger kun, hvis en væsentlig kontraktlig forpligtelse er blevet krænket. Hvis vi bliver anklaget for uagtsom adfærd, er vi kun ansvarlige for den skade, der typisk opstår.
(2) Ansvaret for skader som følge af skade på liv, lemmer eller helbred forbliver upåvirket. Det samme gælder for lovbestemt fejlfrit ansvar, især ansvar efter produktansvarsloven.

13. Afsluttende bestemmelser
(1) Lovgivningen i Danmark finder anvendelse, med undtagelse af FN's salgskonvention.
(2) Medmindre andet er angivet i kontrakten, er opfyldelses- og betalingsstedet Herning. Afsnit I. nr. 8 i disse generelle vilkår og betingelser forbliver upåvirket.
(3) Værnetinget er den domstol, der er ansvarlig for vores forretningssted.

[tilbage til indholdsfortegnelsen]


Yderligere vilkår for "Premium Delivery" aftaler

Ud over de generelle bestemmelser i henhold til afsnit I. i disse generelle vilkår og betingelser gælder følgende bestemmelser for online indgåelse af "Premium Delivery" aftaler.

1. Kontraktens genstand
Kunden bestiller CP til at levere de produkter, kunden har valgt, på månedsbasis. Leverancer udløses automatisk i henhold til kundens specifikationer.

2. Minimumsbestillingsmængde
(1) Kunden forpligter sig til at aftage mindst 2 kg påfyldningsprodukter om måneden.
(2) Fyldningsprodukter i henhold til disse aftaler er forbrugsvarer til fremstilling af varme drikkelser. Rengøringsmidler er ikke betegnet som fyldningsprodukter i denne aftale.

3. Løbetid
Denne aftale er indgået for en minimumsperiode på seks (6) måneder. Aftalen træder i kraft efter den første levering er fuldført. Efter bindingsperioden på seks (6) måneder er udløbet, forlænges aftalen med en måned ad gangen.

4. Priser
De priser ifølge webshoppen, der er gældende på afsendelsestidspunktet, gælder. Kunden kan til enhver tid se de aktuelt gældende priser i webshoppen.

5. Forsendelsesbetingelser
(1) Kunden kan fleksibelt selv vælge leveringsdatoen og justerer den til næste kalendermåned.

(2) Den dato, hvor vi afleverer varerne til fragtfirmaet, er afgørende for overholdelse af fosendelsesdatoen. CP hæfter ikke for forringelser, der opstår under leverancen. Især er CP ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser, der opstår på transport ruten. Hvis forsendelsen forsinkes på kundens anmodning, overgår risikoerne til denne ved meddelelse om klar forsendelse.

(3) CP forbeholder sig retten til at sende ordren i flere separate leverancer, hvorved CP afholder de ekstra fragtomkostninger, som dette medfører.

(4) Hvis enkelte produkter ikke kan leveres, forbeholder CP sig retten til at sende erstatningsprodukter af samme type og kvalitet, for at overholde de kontraktlige forpligtelser.

(5) Kundens lovbestemte rettigheder med hensyn til rettidig og forsvarlig levering er ikke begrænset heraf.[tilbage til indholdsfortegnelsen]


III. Yderligere vilkår for "Abonnement" aftaler


Ud over de generelle bestemmelser i henhold til punkt I. i disse generelle vilkår og betingelser, gælder følgende bestemmelser for online indgåelse af "Gem og ¬abonner" aftaler.

1. Kontraktens genstand
Kunden bestiller de ønskede produkter til levering med de jævne mellemrum kunden har valgt og CP står for leverancen af disse produkter. Leverancer udløses automatisk i henhold til kundens specifikationer.

2. Leveringsinterval
Kunden får leveret de udvalgte produkter med intervaller, som kunden og CP har aftalt. Kunden kan til enhver tid justere intervallet i webshoppen.

3. Ingen minimumsordremængde
Kunden er ikke bundet af nogen minimumsordremængde.

4. Løbetid
(1) Aftalen er indgået på ubestemt tid og begynder med første produktlevering.
Sie beginnt mit der ersten Produktlieferung.

(2) Aftalen kan opsiges månedligt.

5. Priser
De priser ifølge webshoppen, der er gældende på afsendelsestidspunktet, gælder. Kunden kan til enhver tid se de aktuelt gældende priser i webshoppen.

6. Forsendelsesbetingelser
(1) Kunden kan fleksibelt vælge leveringsdagen og justere den til den næste kalendermåned.
(2) Den dato, hvor vi afleverer varerne til fragtfirmaet, er afgørende for overholdelse af fosendelsesdatoen. CP hæfter ikke for forringelser, der opstår under leverancen. Især er CP ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser, der opstår på transport ruten. Hvis forsendelsen forsinkes på kundens anmodning, overgår risikoerne til denne ved meddelelse om klar forsendelse.
(3) CP forbeholder sig retten til at sende ordren i flere separate leverancer, hvorved CP afholder de ekstra fragtomkostninger, som dette medfører.
(4) Hvis enkelte produkter ikke kan leveres, forbeholder CP sig retten til at sende erstatningsprodukter af samme type og kvalitet, for at overholde de kontraktlige forpligtelser.
(5) Kundens lovbestemte rettigheder med hensyn til rettidig og forsvarlig levering er ikke begrænset heraf.


[tilbage til indholdsfortegnelsen]