Almindelige salgs-og leveringsbetingelser for salg og levering til erhvervskunder

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Disse almindelige salgs-og leveringsbetingelser gælder for brugen af webshoppen på vores hjemmeside. Webshoppen og disse vilkår er udelukkende anvendelig for erhvervskunder. (B2B).

(2) Som aftalegrundlag gælder kun disse almindelige salgs-og leveringsbetingelser. Kundens indkøbsbetingelser er ikke en del af aftalegrundlaget, selvom vi ikke udtrykkeligt modsætter os disse. Alle ændringer skal ske skriftligt.


§ 2 Indgåelse af aftale

(1) Præsentationen af vores varer på hjemmesiden udgør en ikke-bindende invitation til kunden til at afgive en ordre, og den ordre, som kunden afgiver, er et tilbud fra kunden om at indgå en købsaftale.

(2) Kunden afgiver tilbud om at indgå en købsaftale ved at klikke på knappen "Betal for bestilling" i slutningen af ordreprocessen.

(3) Vores bekræftelse af at have modtaget kundens tilbud følger umiddelbart efter, at kundens tilbud er sendt og udgør endnu ikke en accept af en købsaftale. Vi kan acceptere kundens tilbud ved enten at sende en ordrebekræftelse via e-mail eller ved levering af varen inden for fem dage.

(4) Under bestillingsprocessen har kunden mulighed for til enhver tid før afgivelse af tilbud at rette indtastningsfejl. Før kunden afgiver tilbud vises alle poster tydeligt og kan ændres igen.


§ 3 Den kontraherende part

Fra vor side indgås kontrakten med:

CP Danmark A/S
Birk Centerpark 40, Birk
7400 Herning

CVR-nr.39001659
Telefon: 78793108
Mail: info@coffee-perfect.dk
Internet: www.coffee-perfect.dk


§ 4 Lagring af tilbudsoplysninger

Data på ordrer foretaget af kunden er gemt og kan til enhver tid nås til udskrivning ved at klikke på knappen "Ordrer" under overskriften "Min konto", her på hjemmesiden.


§ 5 Levering og leveringstid

Levering sker inden 5 dage eller til det senere tidspunkt der fremgår af vor ordrebekræftelse.

Ansvar for forsinket levering forårsaget af simpel uagtsomhed er begrænset til tab på 5% af leveringsværdien. Tab på over 5% af leveringsværdien kan kun påberåbes, når forsinkelsen er forårsaget med hensigt og / eller ved grov uagtsomhed.

Ved forsinkelse med mere end 20 dage kan kunden ophæve købet.

Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinkelsen.


§ 6 Priser og leveringsomkostninger 

(1) Vores priser er oplyst i DKK ekskl. moms.

(2) For ordrer op til DKK 1.118 ekskl. moms, vil kunden blive opkrævet et forsendelsesgebyr på DKK 99,90 ekskl. moms pr. bestilling.

For ordre fra DKK 1.119 ekskl. moms og derover bliver der ikke opkrævet leveringsgebyrer.


§ 7 Betaling, modregning, tilbageholdelse af betaling

(1) Betaling kan ske på følgende måder: ved betaling med regning, og med betalingssystemet PayPal.

(2) Kunden har kun ret til at modregne eller tilbageholde betaling, hvis modkravet er juridisk gyldigt fastslået eller skriftligt erklæret ubestridt.


§ 8 Risiko og levering

Leveringen sker ab fabrik.


§ 9 Datasikkerhed

Vi bruger sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en internetbrowser (kortindehaveren) og en internetserver (forretningen), sådan at dine oplysninger er beskyttede under overførslen fra din computer til os.


§ 10 Mangler

Kunden skal undersøge varen straks ved modtagelsen for at kunne gøre manglen gældende.

(1) I tilfælde af en mangel gælder de lovgivningens almindelige regler, med de begrænsninger der fremgår i det følgende.

(2) I tilfælde af mangel har vi ret til at vælge formen for afhjælpning af manglen.

(3) Afhjælpningsperioden er ét år.

(4) For erstatningskrav på grund af en defekt gælder § 11 i disse Almindelige Betingelser.


§ 11 Ansvar

(1) CP Danmark er ansvarlig for produktansvarsskader, som produkter m.v. måtte forvolde, i det omfang ansvaret følger af ufravigelig lovgivning, for eksempel ansvar i henhold til produktansvarsloven.

(2) CP Danmark er ikke ansvarlig for indirekte tab, for eksempel tab af produktion, tab af salg, fortjeneste, tid og goodwill.

(3) CP Danmark er ikke ansvarlig, for forhold af helt ekstraordinær karakter, som CP Danmark er uden indflydelse på (”force majeure”).


§ 12 Afsluttende bestemmelser

Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved CP Danmarks værneting.

Få mere information
Information om produktet